Aanvraag voor een nieuwe mail alias

Gelieve onderstaande tabellen in te vullen en op de Send knop te duwen om een nieuwe mail alias aan te vragen. De systeemgroep zal zo snel mogelijk deze mail alias aanmaken en de aanvrager hiervan verwittigen.

Als je hulp nodig hebt bij deze pagina (vb. om bepaalde velden in te vullen) moet je raad vragen aan je systeemgroep-vertegenwoordiger.


Verplicht in te vullen gegevens :
(anders wordt de mail alias niet gemaakt)

Naam van de mail alias
Bestemmeling(en)
naar wie de mail moet verstuurd worden;
bestemmelingen moeten van elkaar gescheiden worden met een komma
Login-naam van de aanvrager
Login-naam of mail alias van de verantwoordelijke[n];
verantwoordelijken moeten van elkaar gescheiden worden met een komma
Datum waarop mail alias (normaal gezien) afgesloten mag worden
formaat : YYYY/MM/DD
Datum van vandaag
formaat : YYYY/MM/DD
Bijkomende informatie betreffende de mail alias
vb. conferentie, andere bijzonderheden