De departementale systeem- en netwerk-beheerders

De systeemgroep is verantwoordelijk voor de goede werking van de computersystemen van het departement.
Dit omvat o.a.

  • dagelijkse werking van de computersystemen
  • onderhoud en wijziging van de systeemsoftware
  • contacten met leveranciers van hardware en/of software bij bestellingen, levering, onderhoud en reparaties
  • voorstellen formuleren bij uitbreiding van de installatie
De systeemgroep vergadert iedere week (in principe op woensdagmorgen). Er wordt naar gestreefd om een vertegenwoordiger van elke onderzoeksgroep in de systeemgroep te hebben.
Systeemgroep
Leden Taak en/of Groepsverantwoordelijke voor
Anita Ceulemans software
Bart Swennen dienstdoende voorzitter, software
Greg Vanhove software
Kris Wessels hardware, netwerk
Kris Willems software
Steven Wittevrouw software
Davy Preuveneers dnet
Neline van Ginkel dnet
Tim Van den Eynde dtai
Gust Verbruggen dtai
Robin De Croon hci
Tuur Leeuwenberg hci (liir)
Niels Billen hci (graphics)
Roald Frederickx hci (graphics)
Pieter Lietaert numa

Speciale punten en problemen kunnen best via de vertegenwoordiger van je onderzoeksgroep, de groepsverantwoordelijke, aangebracht worden op de systeemgroepvergadering.

De groepsverantwoordelijke zorgt o.a. voor de toekenning van schijfquota.
(De globale verdeling van de schijfquota gebeurt door de systeemgroep).

Schijfquota bepaalt de maximale hoeveelheid schijfruimte die je kan gebruiken.